Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu: Kross-Městec Králové, Míru 412, 289 03 Městec Králové, IČ: 07721781

1) Objednání zboží

Nabídka internetového obchodu je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným odesláním objednávky Kupujícím.

Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (Provozovatel eshopu si neúčtuje žádné další poplatky).

U zboží které máme skladem je dodací termín většinou do 3 až 14 dní od objednání (běžně do týdne!). U ostatních položek budete o termínu dodáni informování co nejdříve od objednání.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné. Také v případě, že došlo k výrazné změně ceny ze strany dodavatele nebo byla cena zadána chybně, si dodavatel vyhrazuje právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován e-mailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu.

2) Platební a dodací podmínky

– Uvedené ceny v eshopu jsou smluvní, aktuální a uvedeny včetně všech případných poplatků! Případné náklady na dopravu závisí na vybraném způsobu doručení (viz. níže).

3) Způsob doručení

• Doprava společností PPL – za zboží zaplatíte při přebírání zásilky.

Poštovné a balné 130 Kč

Při objednávce nad 2 000 Kč doprava zdarma!

• Osobní odběr na prodejně:

Kross-Městec Králové
Míru 412
289 03 Městec Králové
Tel: +420 777 481 717

3) Možnost vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží nebo v případě pokud je předmětem objednávky několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být prokazatelně odesláno nejpozději poslední den 14-ti denní lhůty.

V případě, že zboží Kupující nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (nákup na IČ), právo na odstoupení od smlouvy mu nevzniká (občanský zákoník se na tuto skutečnost nevztahuje).

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele. Zboží zaslané zpět dodavateli by mělo být pokud možno v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud Kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již přijaté plnění nebo jeho část, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení odstoupení od smlouvy. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího nebo jiným způsobem dle dohody. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Kupující předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Náklady na přepravu zboží zpět k dodavateli nese v plné výši zákazník. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4) Odpovědnost za vady a záruka

Kupující musí věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin po jeho převzetí) a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí věci, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupujícímu právo z vadného plnění nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující sám vadu způsobil.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Dodavatele. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci (např. e-mailem či písemně)
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

5) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, je povinnost prodávajícího poskytnout informace také v listinné podobě nebo na jiném nosiči dat. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

6) Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na následujícím odkaze. Podmínky ochrany osobních údajů

7) EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

– Platí pouze pro platby v hotovosti v případě osobního odběru objednávky na naší prodejně v Městci Králové. Nevztahuje se na zaslání na dobírku a pro platbu předem na účet.

Platnost obchodních podmínek od 28.02.2019